Vad gör en programmerare?


Tjej vid dator

En programmerare kan vara många saker. Vissa programmerar användargränssnitt, det vill säga det vi ser på datorn eller telefonen, andra mer maskinnära. I vår vardag stöter vi dagligen på hundratals, om inte tusentals program som någon programmerat. Alla appar i vår telefon är programmerade av en programmerare, informationstavlan vid bussen likaså. Även våra hem är fulla av datorprogram, till och med din bil om den är någorlunda ny. För vart och ett av dessa program har en programmerare suttit vid en dator och skrivit in kod. Ett vanligt datorsystem är ofta skrivet i flera olika programmeringsspråk. Databasen där all data lagras har ett språk, funktionerna som gör saker i programmet har ett annat, och användargränssnittet förmodligen ett tredje. Som programmerare arbetar man oftast bara med ett av dessa språk.

Projekt är vanligast

Innan man börjar programmera ett system från grunden måste systemet designas. Helio har fullt utrustade mötesrum Stockholm runt och där kan kunden och utvecklarna träffas för att planera projektet innan man börjar med programmeringen. En del programmerare är med i designfasen, medan andra projekt har andra systemutvecklare som arbetar med kunden och gör systemdesignen, ofta beroende på systemet. I så kallad agil utveckling, som blir mer och mer vanlig, tar en programmerare fram ett enkelt program, utan underliggande funktioner. Kunden kan då bilda sig en uppfattning om hur systemet kommer att fungera. Sedan bygger man en bit i taget, så kunden är med hela vägen.

Programmering på schemat

I mars i år beslutade regeringen om att lägga till att skolan ska ge eleverna kunskap om digitalisering och att använda datorer. Programmering kommer först och främst att bli en del av undervisningen i matematik och teknik, och andra ämnen som svenska och samhällskunskap kommer att ta upp digitaliseringens påverkan på individer och samhälle. Den nya läroplanen börjar gälla 1 juli 2018 och i den står att alla elever ska lära sig programmering i skolan men problem finns. Till exempel saknar många skolor lärare med rätt kompetens.