Fördelar med molntjänster


Vid det här laget var det rätt länge sedan man började tala om “molnet” i IT-sammanhang. Trots det kan det vara värt att påminna sig om vad det egentligen är för något. På engelska används ibland termen “cloud computing”, på svenska ibland “datormoln” eller “IT-moln”. Alla termerna syftar på olika typer av tjänster som erbjuds via internet. Det kan handla om allt från datalagring till mer specifika tjänster som ordbehandling, fotoredigering, nätverkskommunikation och mycket annat. Några exempel på molnjänster som används av många är Google Docs, Dropbox, Microsoft Exchange och Soundcloud. Utöver dem finns det mängder av mindre kända tjänster som låter dig redigera bilder, förvandla Youtube-klipp till ljud- eller videoklipp som du kan ladda ned och mycket annat.

Många fördelar med molntjänster

Fördelarna med molntjänster är många. Ett exempel är att den som inte har en dator med hög kapacitet kan utföra sysslor som normalt sett skulle krävt en dator med högre prestanda. Exempelvis tung fotoredigering eller liknande. En annan fördel är att lagringskapaciteten i molnet är oändlig, och att det på sikt kan vara billigare att lagra data där än att själv bekosta lagringsmedierna som krävs för att lagra stora mängder data.

Nordlo är ett företag som säljer molntjänster till andra företag. För företag innebär molntjänster en hel del fördelar. Inte minst går det att spara pengar på att företaget självt slipper administrera och sätta upp egna servrar.

Historiken bakom molntjänster

Molntjänsternas ursprung finns delvis i en nästan egalitär syn på datorer och internet och nyttan de kan göra. Det var under 1990-talet när internet på allvar började användas av “vanliga” människor som datafilosofer och utvecklare först började tala om “molnet”. De mest framsynta dataexperterna insåg redan från början att internet inte bara gav möjligheten att dela information, utan också att dela datakraft. Om du har en uppgift som behöver utföras som din egen dator inte har kapacitet nog att klara av, varför inte utföra processen någonstans där det finns kraft över?

Google Docs var en av de första molntjänsterna då den lanserades 2002. I och med det blev det möjligt för datoranvändare att lagra sina dokument och kalkylark online snarare än på egna hårddiskar. Sedan dess har det växt fram mängder av molntjänster, varav några nämndes tidigare i det här inlägget. En annan stor aktör i utvecklingen av molntjänster har varit Apple och deras tjänst iCloud. Det var en tjänst som startades 2011 som iPhone-ägare kunde använda för att lagra foton och annat.