Gör kundundersökningar och utveckla företaget


Oavsett vilket slags företag som du har är dina kunders omdömen om företagets tjänster och produkter basen för hela verksamheten. Vad behöver ni förbättra? Finns det produkter eller tjänster som kunderna saknar som gör att de går till andra företag? Använd ett bra kundundersökningsverktyg och låt företaget växa.

Gör en kundundersökning

Kundundersökningar är bland de bästa och billigaste sätten för att ta reda på hur kunder uppfattar både företaget och dess produkter och tjänster. Du vill bygga en långsiktigt relation med dina kunder och det kräver att du “känner” dem. Genom att göra riktigt genomarbetade kundundersökningar kan du lättare expandera och utveckla verksamheten på rätt sätt. Du tror kanske att det är er ekologiska approach som är det vinnande konceptet, medan det visar sig att det är hur produkter och tjänsterna kan användas som är den avgörande faktorn för dina kunder, eller tvärt om. Gör din kundundersökning med Ungappeds smarta och genomarbetade verktyg, så kan du skicka ut professionella undersökningar till dina kunder. Genom att använda verktyget kan du lätt specificera vilka kunder du vill nå och inom vilken tidsram som de gjort ett köp, och mycket mer.

Ge ett professionellt intryck

För att verkligen få bra feedback på undersökningarna är det viktigt att ni som företag ger ett professionellt intryck. Då kommer fler kunder att vilja svara på frågorna. Kunderna kommer också lägga ner mer tid vid en undersökning som är genomarbetad och ser snygg ut, än en undersökning som upplevs som amatörmässig. Med fler svar och kunder som lagt tid på att svara på era frågor kommer ni att få bättre och mer adekvata svar som ni kan använda för att veta hur ni ska jobba vidare.

När ni skickar ut undersökningarna är det klokt att särskilt satsa på de avgörande kunderna, era nyckelkunder. Du har vissa kunder som köper varor och tjänster för 10 000-tals kronor varje år, eller mer, och andra som bara gjort ett köp. Det är de förstnämnda som är era nyckelkunder och som ni särskilt ska fokusera på. Ni kan också göra specialundersökningar: som att bara vända er till kunder som handlat något under de sista tre månaderna eller året, eller bara vända er till återkommande kunder. Att göra kundundersökningar är både roligt, samtidigt som företaget sparar både tid och pengar.