Linux – programmerarens val?


Många programmerare föredrar att använda sig av Linux som operativsystem, och det beror i många fall helt enkelt på tradition och vana, samt att Linux har blivit ett standardoperativsystem för serverdatorer.

Traditionen av att programmerare använder Linux kan sägas komma sig av att Linux till största delen eller helt består av fri programvara. Det gjorde att Linux till en början utvecklades genom att programmerare själva skapade de program och funktioner som de hade behov av. Det gjorde att fokus under lång tid inte låg på att göra Linux eller programmen till Linux användarvänliga för de som inte var insatta i programmering – denna utveckling började först i slutet av 1990-talet, då ansträngningar började göras för att Linux skulle bli användbart för alla, inte bara programmerare. Operativsystemets historia har dock av förklarliga skäl gjort att det finns många program som går ut på att utveckla och stödja ett antal olika programspråk. Detta, i kombination med Linux historia, gör att många programmerare än idag föredrar att använda sig av Linux när de arbetar.

Den som kan sägas vara upphovet till Linux är Richard Stallman, grundaren av GNU-projektet som är Linux föregångare. Stallman kommer från New York, och om du skulle vilja hedra honom genom att besöka staden där GNU grundades ska du gå in på Avionero.se, där du kan söka efter flygningar till hela världen.