Lagarbete inom programmering


Det finns en myt om att programmering är ett ensamt jobb. Att man sitter någonstans i en mörk kammare och kodar nätterna igenom. Detta är alltså en myt som inte överensstämmer med verkligheten. Tvärtom så byggs mjukvara oftast av grupper av människor i olika storlekar. Ett operativsystem såsom Windows exempelvis, har byggts av tusentals människor. Ett annat exempel är Google, som går att läsa om här.

Således är det mycket viktigt för aspirerande programmerare och systemutvecklare att lära sig arbeta i lag. Detta är en av många anledningar till varför det är smart att gå en utbildning istället för att lära sig allt via youtube-tutorials och egna projekt. Det är först när ett gäng programmerare slår ihop sina skallar (och sina arbetstider) som riktigt kvalitativa projekt kan bli till. Om man vill börja försiktigt går det alldeles utmärkt att göra det över internet.

För många som är intresserade av data och mer tekniska aspekter av livet och samhället är det sociala samspelet med andra människor mindre intressant, annat än som något som ska möjliggöra för det tekniska. För att få en konkurrensfördel kan det därför, om man är av ingenjörstypen, vara väldigt bra att lära sig hantera även människor på ett adekvat sätt. Det finns många guider på detta ämne att finna på nätet, men egentligen är det bästa sättet att lära sig helt enkelt att arbeta med människor.

Kanske kommer man inte upp i exempelvis en diplomats eller politikers sociala nivå, men kanske är det inte heller meningen eftersom ens intressesfär är en annan än dennas. Det krävs ju som bekant alla olika typer för att samhället ska kunna fungera. En annan sak man kan göra för att höja sin kompetens och anställningsbarhet är att ta en executive mba i någon form. Detta ger en stora fördelar när man vill in i en chefsposition. Detta är ett bra alternativ för den som mest studerat och arbetat med tekniska aspekter av produktionen innan, men nu vill brygga över till de mer strategiska delarna av verksamheten i fråga.

Hur du än väljer att förhålla dig till detta tror vi att du kommer vinna på att vara mångsidig. Om inte annat skapas det en trevligare och mer lönsam IT-industri om folk lär sig hantera varandra på ett bra sätt. Man talar om “polite software” och således är det inte långt till att också tala om “polite programmers”. Fler och fler olika typer av människor strömmar dessutom över till sektorn numera, så en förändring är i stånd vare sig vi vill det eller inte. Det är dags att anpassa sig, utvecklas och lära sig bli lika duktig socialt som dem som annars kommer ersätta en. Det blir en utmaning, minst sagt. Men det är inget problem för problemlösarna från programmerarskrået.