Oavsett vilket slags företag som du har är dina kunders omdömen om företagets tjänster och produkter basen för hela verksamheten. Vad behöver ni förbättra? Finns det produkter eller tjänster som kunderna saknar som gör att de går till andra företag? Använd ett bra kundundersökningsverktyg och låt företaget växa.

Gör en kundundersökning

Kundundersökningar är bland de bästa och billigaste sätten för att ta reda på hur kunder uppfattar både företaget och dess produkter och tjänster. Du vill bygga en långsiktigt relation med dina kunder och det kräver att du “känner” dem. Genom att göra riktigt genomarbetade kundundersökningar kan du lättare expandera och utveckla verksamheten på rätt sätt. Du tror kanske att det är er ekologiska approach som är det vinnande konceptet, medan det visar sig att det är hur produkter och tjänsterna kan användas som är den avgörande faktorn för dina kunder, eller tvärt om. Gör din kundundersökning med Ungappeds smarta och genomarbetade verktyg, så kan du skicka ut professionella undersökningar till dina kunder. Genom att använda verktyget kan du lätt specificera vilka kunder du vill nå och inom vilken tidsram som de gjort ett köp, och mycket mer.

Ge ett professionellt intryck

För att verkligen få bra feedback på undersökningarna är det viktigt att ni som företag ger ett professionellt intryck. Då kommer fler kunder att vilja svara på frågorna. Kunderna kommer också lägga ner mer tid vid en undersökning som är genomarbetad och ser snygg ut, än en undersökning som upplevs som amatörmässig. Med fler svar och kunder som lagt tid på att svara på era frågor kommer ni att få bättre och mer adekvata svar som ni kan använda för att veta hur ni ska jobba vidare.

När ni skickar ut undersökningarna är det klokt att särskilt satsa på de avgörande kunderna, era nyckelkunder. Du har vissa kunder som köper varor och tjänster för 10 000-tals kronor varje år, eller mer, och andra som bara gjort ett köp. Det är de förstnämnda som är era nyckelkunder och som ni särskilt ska fokusera på. Ni kan också göra specialundersökningar: som att bara vända er till kunder som handlat något under de sista tre månaderna eller året, eller bara vända er till återkommande kunder. Att göra kundundersökningar är både roligt, samtidigt som företaget sparar både tid och pengar.


Vid det här laget var det rätt länge sedan man började tala om “molnet” i IT-sammanhang. Trots det kan det vara värt att påminna sig om vad det egentligen är för något. På engelska används ibland termen “cloud computing”, på svenska ibland “datormoln” eller “IT-moln”. Alla termerna syftar på olika typer av tjänster som erbjuds via internet. Det kan handla om allt från datalagring till mer specifika tjänster som ordbehandling, fotoredigering, nätverkskommunikation och mycket annat. Några exempel på molnjänster som används av många är Google Docs, Dropbox, Microsoft Exchange och Soundcloud. Utöver dem finns det mängder av mindre kända tjänster som låter dig redigera bilder, förvandla Youtube-klipp till ljud- eller videoklipp som du kan ladda ned och mycket annat.

Många fördelar med molntjänster

Fördelarna med molntjänster är många. Ett exempel är att den som inte har en dator med hög kapacitet kan utföra sysslor som normalt sett skulle krävt en dator med högre prestanda. Exempelvis tung fotoredigering eller liknande. En annan fördel är att lagringskapaciteten i molnet är oändlig, och att det på sikt kan vara billigare att lagra data där än att själv bekosta lagringsmedierna som krävs för att lagra stora mängder data.

Nordlo är ett företag som säljer molntjänster till andra företag. För företag innebär molntjänster en hel del fördelar. Inte minst går det att spara pengar på att företaget självt slipper administrera och sätta upp egna servrar.

Historiken bakom molntjänster

Molntjänsternas ursprung finns delvis i en nästan egalitär syn på datorer och internet och nyttan de kan göra. Det var under 1990-talet när internet på allvar började användas av “vanliga” människor som datafilosofer och utvecklare först började tala om “molnet”. De mest framsynta dataexperterna insåg redan från början att internet inte bara gav möjligheten att dela information, utan också att dela datakraft. Om du har en uppgift som behöver utföras som din egen dator inte har kapacitet nog att klara av, varför inte utföra processen någonstans där det finns kraft över?

Google Docs var en av de första molntjänsterna då den lanserades 2002. I och med det blev det möjligt för datoranvändare att lagra sina dokument och kalkylark online snarare än på egna hårddiskar. Sedan dess har det växt fram mängder av molntjänster, varav några nämndes tidigare i det här inlägget. En annan stor aktör i utvecklingen av molntjänster har varit Apple och deras tjänst iCloud. Det var en tjänst som startades 2011 som iPhone-ägare kunde använda för att lagra foton och annat.