Världen blir allt mer digitaliserad år efter år. Det är en tydlig trend som dessutom är oundviklig, och det gäller därför att du anpassar dig om du inte vill halka efter i utvecklingen. Idag sker allt via internet, men hur gör du när det är dags att signera ett avtal? Med ett modernt avtalssystem behöver det inte vara särskilt komplicerat. Det här är vad du behöver veta om moderna digitala avtal.

Automatiserade lösningar

Att författa avtal manuellt – särskilt när det är väldigt många olika avtal det gäller – är inte särskilt praktiskt. Med ett digitalt avtal får du tillgång till ett automatiskt system som sköter det hårda arbetet åt dig. Med hjälp av automatiserade mallar kan vem som helst skapa ett perfekt avtal som fungerar utmärkt till många olika situationer. Det krävs alltså inte någon juridisk bakgrund. Modern avtalshantering blir alltså otroligt lätt, det gäller bara att ta hjälp av rätt system. Digital avtalshantering är idag ett av många tidseffektiva IT-verktyg för företag. Dessa verktyg lämpar sig perfekt till dig som egenföretagare!

Få full kontroll över avtal

IT-världen blir mer och mer avancerad med tiden, och idag kan allt hanteras via datorn eller mobiltelefonen. Det är därför otroligt bra att lära dig mer om IT och programmering, för att säkerställa att du kan hantera alla möjliga problem som kan tänkas uppstå. För dig som inte är särskilt datorvan är det dock bäst att lämna över arbetet till proffs. Med en sida såsom Precisely får du en bra översikt över alla dina avtal, och kan dessutom kontrollera deras status närsomhelst. Om du letar efter ett visst avtal hittar du det lätt inom enbart ett par sekunder.

Summering

Digital avtalshantering är alltså en hel del enklare än du kanske tror. Med automatiserade system får du full kontroll över dina avtal, samtidigt som du sparar en hel del tid på köpet. Det blir alltså mycket effektivare att övergå till digital avtalshantering för dig som arbetar inom IT-världen. Sparad tid innebär sparade pengar, och att spara pengar är förstås något som är särskilt viktigt för dig som egenföretagare!

Programmering och IT


Programmering är det verktyg som används för att tillverka applikationer, det som vi kallar appar, till datorer, mobiler och surfplattor. Programmering är också det som gör att allting fungerar – mail, internet, Google och allt du kan göra med en dator.

Programmeringens historia

Datorerna började komma till folks hem sent 80-tal och 90-tal.

Då användes ett komplicerat sätt att programmera. Man behövde kunna väldigt många speciella ord (kommandon) för att kunna skapa minsta händelse i datorn. Idag är det fortfarande ganska komplicerat men ändå väldigt mycket enklare att programmera.

Dessa olika sätt att göra det på kallas för olika programmeringsspråk.

Då datorerna började komma så fanns långa utbildningar i vad som kallades elektronisk databehandling. Idag kallar vi det IT.

Där fick man lära sig hur man skapade de instruktioner som en dator behöver för att fungera.

Idag finns en mängd kurser för olika programmeringsspråk och man har också en liten utbildning redan i grundskolan. Det finns även gratis instruktioner på internet där man kan få en insikt i hur programmeringen byggs upp.

Bra att kunna

Att kunna programmera en dator blir med andra ord mer och mer vanligt och i framtiden tror jag väldigt många människor kommer att kunna någon nivå av programmering då det kommer bli mer och mer användbart. Möjligheter att slippa extern hjälp för att programmera kommer spara pengar.

Som exempel tänker jag mig att fler och fler lär sig att programmera sin egen hemmarouter för att uppnå bästa möjliga hastighet. Det kan vara mycket användbart. Man kan till exempel tala om för sitt nätverk att använda vissa kanaler, om man märker att den kanal som är förprogrammerad vid inköp är långsam. Det kan bero på att alla grannar i huset använder samma kanal, eller port som det kallas, och därför krockar routern med grannarnas internettrafik.

Arbete med CRM-verktyg


För att ha en bra kundrelation behövs ett bra verktyg som håller reda på hur kontakt mellan kund och företag går till. Ett bra CRM-system håller ordning på kundlistor och kundhistoria, samt är lätt att använda av alla anställda.

Vad är egentligen CRM?

Till att börja med är CRM en förkortning för customer relationship management, det vill säga hantering av kundrelationer. Med ett CRM-verktyg kan man göra detta mer aktivt och effektivt. Det räcker inte längre att skicka en julhälsning en gång om året till sina trognaste kunder. Idag måste man sticka ut mer än så och jobba hela tiden med kundrelationerna. Men vad gör egentligen ett bra CRM verktyg för att förbättra denna relation? Man kan säga att det agerar som ett IT-stöd för att hålla ordning och effektivisera insamlad kundinformation. På det sättet kan man skapa smarta lösningar för marknadsföring och kundsupport. Huvudsyftet är att få fler nöjda kunder som stannar kvar.

Effektivisering och ordning

När kundlistorna blir långa blir det svårt att ha en överblick men också att kunna vända sig med olika erbjudanden till olika sorters kunder. Man kan också ha kundinformationen spridd på flera ställen, vilket ett bra verktyg kan samla ihop till ett enda. Kunderna blir överraskade när kundservicen kan löpa smidigt med ett bra CRM-system som samlat ihop den nödvändiga informationen för att kunna hjälpa kunden. Det är även ett bra stöd för de anställda att kunna gå bakåt och se vilken kontakt kunden redan haft med företaget, för att slippa sända ut samma information för tätt inpå, eller för att kunna ge specialerbjudanden.

Myter om CRM-system

Många tror att ett CRM-system ska ersätta allt som redan finns på ett företag. Men ett CRM-system ska inte ersätta precis alla andra lösningar som redan finns, det är tänkt att kunna integreras med andra program. Grundtanken är dock att CRM-systemet samlar all kundinformation på samma ställe. En annan myt är att ett CRM-system är tidskrävande och krångligt. I själva verket är det motsatsen som gäller. Det är tänkt att minska ned tiden för att få fram kundinformation, och även göra det så enkelt så att alla på en arbetsplats kan arbeta med det. Det är inte heller bara stora företag som har nytta av detta. Även små företag och organisationer behöver hålla koll på vilken kontakt man har över tid med kunderna.


Oavsett vilket slags företag som du har är dina kunders omdömen om företagets tjänster och produkter basen för hela verksamheten. Vad behöver ni förbättra? Finns det produkter eller tjänster som kunderna saknar som gör att de går till andra företag? Använd ett bra kundundersökningsverktyg och låt företaget växa.

Gör en kundundersökning

Kundundersökningar är bland de bästa och billigaste sätten för att ta reda på hur kunder uppfattar både företaget och dess produkter och tjänster. Du vill bygga en långsiktigt relation med dina kunder och det kräver att du “känner” dem. Genom att göra riktigt genomarbetade kundundersökningar kan du lättare expandera och utveckla verksamheten på rätt sätt. Du tror kanske att det är er ekologiska approach som är det vinnande konceptet, medan det visar sig att det är hur produkter och tjänsterna kan användas som är den avgörande faktorn för dina kunder, eller tvärt om. Gör din kundundersökning med Ungappeds smarta och genomarbetade verktyg, så kan du skicka ut professionella undersökningar till dina kunder. Genom att använda verktyget kan du lätt specificera vilka kunder du vill nå och inom vilken tidsram som de gjort ett köp, och mycket mer.

Ge ett professionellt intryck

För att verkligen få bra feedback på undersökningarna är det viktigt att ni som företag ger ett professionellt intryck. Då kommer fler kunder att vilja svara på frågorna. Kunderna kommer också lägga ner mer tid vid en undersökning som är genomarbetad och ser snygg ut, än en undersökning som upplevs som amatörmässig. Med fler svar och kunder som lagt tid på att svara på era frågor kommer ni att få bättre och mer adekvata svar som ni kan använda för att veta hur ni ska jobba vidare.

När ni skickar ut undersökningarna är det klokt att särskilt satsa på de avgörande kunderna, era nyckelkunder. Du har vissa kunder som köper varor och tjänster för 10 000-tals kronor varje år, eller mer, och andra som bara gjort ett köp. Det är de förstnämnda som är era nyckelkunder och som ni särskilt ska fokusera på. Ni kan också göra specialundersökningar: som att bara vända er till kunder som handlat något under de sista tre månaderna eller året, eller bara vända er till återkommande kunder. Att göra kundundersökningar är både roligt, samtidigt som företaget sparar både tid och pengar.


Vid det här laget var det rätt länge sedan man började tala om “molnet” i IT-sammanhang. Trots det kan det vara värt att påminna sig om vad det egentligen är för något. På engelska används ibland termen “cloud computing”, på svenska ibland “datormoln” eller “IT-moln”. Alla termerna syftar på olika typer av tjänster som erbjuds via internet. Det kan handla om allt från datalagring till mer specifika tjänster som ordbehandling, fotoredigering, nätverkskommunikation och mycket annat. Några exempel på molnjänster som används av många är Google Docs, Dropbox, Microsoft Exchange och Soundcloud. Utöver dem finns det mängder av mindre kända tjänster som låter dig redigera bilder, förvandla Youtube-klipp till ljud- eller videoklipp som du kan ladda ned och mycket annat.

Många fördelar med molntjänster

Fördelarna med molntjänster är många. Ett exempel är att den som inte har en dator med hög kapacitet kan utföra sysslor som normalt sett skulle krävt en dator med högre prestanda. Exempelvis tung fotoredigering eller liknande. En annan fördel är att lagringskapaciteten i molnet är oändlig, och att det på sikt kan vara billigare att lagra data där än att själv bekosta lagringsmedierna som krävs för att lagra stora mängder data.

Nordlo är ett företag som säljer molntjänster till andra företag. För företag innebär molntjänster en hel del fördelar. Inte minst går det att spara pengar på att företaget självt slipper administrera och sätta upp egna servrar.

Historiken bakom molntjänster

Molntjänsternas ursprung finns delvis i en nästan egalitär syn på datorer och internet och nyttan de kan göra. Det var under 1990-talet när internet på allvar började användas av “vanliga” människor som datafilosofer och utvecklare först började tala om “molnet”. De mest framsynta dataexperterna insåg redan från början att internet inte bara gav möjligheten att dela information, utan också att dela datakraft. Om du har en uppgift som behöver utföras som din egen dator inte har kapacitet nog att klara av, varför inte utföra processen någonstans där det finns kraft över?

Google Docs var en av de första molntjänsterna då den lanserades 2002. I och med det blev det möjligt för datoranvändare att lagra sina dokument och kalkylark online snarare än på egna hårddiskar. Sedan dess har det växt fram mängder av molntjänster, varav några nämndes tidigare i det här inlägget. En annan stor aktör i utvecklingen av molntjänster har varit Apple och deras tjänst iCloud. Det var en tjänst som startades 2011 som iPhone-ägare kunde använda för att lagra foton och annat.