Att hantera en databas


 

Som vi redan beskrivit i tidigare artikel används en databas till att lagra information, som sedan kan hämtas från olika programvaror i olika syften. Den lagrade informationen i databasen kan hanteras på en rad olika sätt, beroende på vad du tänkt använda den till. Databasen kommer man antingen åt genom dess installerade programvara, eller genom den kod du skriver som anropar databasen.

SQL Server är Microsofts egen databashanterare och den finns i en rad olika versioner för att passa de flesta behov. Det finns både gratisversioner och kommersiella versioner. Den första uppgiften blir alltså att installera en version av SQL Server, för att kunna skapa din första databas. I databasen kan man ställa in olika regler för behörighet, maximal storlek på databasen samt var någonstans den ska ligga (på en server eller lokalt). När själva databasen är skapad, är det dags att bestämma de värden som du vill ska finnas i den. Handlar det exempelvis om din skivsamling, väljer du antagligen att skapa värdena Artist, Titel, och Genre. När du är klar med dessa värden, är det dags att fylla dem med information. Du får då upp en tabell med kolumner som har de namn som du angivit för de olika värdena. I tabellen fyller du nu i alla de skivor du har. Har du redan en excelfil eller liknande med den hör informationen, och samma namn och/eller ordning på kolumnerna, kan du istället för att skriva in all information på nytt manuellt välja att importera den.

Nu har du din första databas, komplett med den information du behöver. Nu kan du testa att leta upp delar av den data som finns i den, genom att använda dig av de kommandon som finns inbyggda i SQL. SQL har nämligen ett eget språk som kan ta lite tid att lära sig, men det finns alltid möjlighet att börja med det enkla för att sedan lära sig mer. För att nämna några: med kommandot SELECT väljer du att söka efter viss information och DELETE tar bort något du specificerar från databasen. Om du exempelvis skriver SELECT *.* FROM Skivor så visas alla rader med information som finns i databasen “Skivor”.

Samtliga SQL-kommandon går att använda i dina program som är skrivna på .NET-plattformen och du kan på så sätt hantera den data som finns tillgänglig.